dimecres, de febrer 07, 2018

TRANSFORMAR AMB PARAULES I FETS

La tensió que implica qualsevol procés de canvi social i institucional ha estat present al llarg de la història en totes les societats humanes. A Xàtiva, com en altres moltes ciutats, també estem impulsant mesures per governar les oportunitats que ens ofereix el present i el futur. Aquest procés no pot continuar sent un concurs literari entre relats de ciutat. Aquest procés ha de començar a visibilitzar fets; accions de govern que s'han produït en aquesta legislatura per iniciar la transformació real de la ciutat.

Des de Xàtiva Unida en poc de temps hem aconseguit passar de la lluita contra la corrupció a organitzar canvis per millorar la vida de les persones de la ciutat. Per això, estem fent tot el possible per posar l'aparell administratiu local al servei de la ciutadania, fent possible un pressupost participatiu on el conjunt de la societat pot prioritzar l'acció municipal. En tot cas, aquest mecanisme de participació ha de ser una ferramenta que vaja més enllà de la decisió sobre un determinat percentatge del pressupost, per acabar sent un lloc d'observació respecte del futur de Xàtiva. Un espai que ens ajude als i a les governants de la ciutat a interpretar tots els problemes que preocupen a la gent en la seua vida quotidiana. Per tant, amb el pressupost participatiu com en moltes altres accions que estem implementant pretenem allunyar-nos dels vells ajuntaments, per aconseguir nous espais d'anticipació i protecció de la població. Des de Xàtiva Unida apostem per alçar la mirada i anticipar-nos per governar els canvis. Estem fent-ho tractant de mirar bé, interpretant i sobretot baixant a peu de carrer per explicar-ho fent possible la pedagogia tan necessària en qualsevol procés de transformació.

En aquests moments estem davant d'una oportunitat històrica que caldrà continuar aprofundint i demostrant amb fets i no sols paraules. Després d'anys d'haver-se deixat dur per la resignació de governs conservadors, d'elits locals que han renunciat a governar els canvis ens trobem en un context d'expansió que ha de continuar consolidant-se amb l'esforç de tots i totes.

dimarts, de desembre 12, 2017

COM ENS VOLEM MOURE?

Hem aprovat des del consens el Pla de Mobilitat Urbà Sostenible de la ciutat. Aquest document s'encarregarà d'organitzar la mobilitat de persones, vehicles i mercaderies en la nostra ciutat durant les pròximes dècades. I ho hem fet possible amb els següents criteris. En primer lloc basant-nos en el marc legal vigent que ens obliga a tindre aquest document des de l'any 2015, fet que fins al moment s'havia obviat. Per tant, ja estem complint amb allò que ens obliga la Llei de Mobilitat de la Comunitat Valenciana i s'ha pogut fer gràcies als treballs tècnics i a l'acompanyament d'autoritats en la matèria com és el cas de Joan Olmos i Isabel Gonzàlez. Però sobretot, ho hem fet amb la participació de la societat civil mitjançant la Mesa de la Mobilitat i l'impuls polític de la corporació. En segon lloc, s'ha considerat la necessitat d'implementar noves infraestructures, però sobretot noves mentalitats. Xàtiva és una ciutat amb una escala humana on podem anar de punta a punta caminant en menys de 30 minuts, amb un clima agradable, amb unes inclinacions que en més d'un 75% del viari mai superen el 6% d'inclinació però en canvi l'ús del cotxe manté una hegemonia potent amb 21.246 vehicles per a una ciutat de 28.973 habitants. Necessàriament cal intervenir sobre els 25.000 desplaçaments diaris que es fan en vehicle privat per transformar-los en desplaçaments que sostenibles (caminar, bicicleta i transport públic), sobretot si tenim en compte que la mitja de temps i desplaçament en la ciutat és superior en cotxe (17 minuts) que a peu (13 minuts) o en bicicleta (10 minuts). Fem un pensament. Com més s'utilitza el cotxe més inseguretat, més contaminació i més ocupació de l'espai públic per part del vehicle privat. Més enllà dels sorolls, dels possibles accidents i de la influència negativa sobre la salut de les persones a Xàtiva tenim un injust repartiment de l'espai públic que beneficia directament al vehicle privat. La gran majoria dels carrers destinen el 80% de l'espai al trànsit i aparcament i en els millors dels casos el 20% a les persones. Aquest relat de ciutat s'ha d'invertir amb modificacions de la morfologia de la trama urbana fent-la més humana.

L'Objecte d'aquest Pla de Mobilitat és humanitzar la nostra ciutat fent possible un repartiment més just de l'espai públic, trencant totes les barreres arquitectòniques que discriminen a les persones amb discapacitat, fent més amable la ciutat facilitant nous espais de cohesió i encontre (parcs, places, carrers per a l'ús de les persones), prenent mesures per donar la màxima seguretat als vianants, donant una imatge més atractiva, apostant per un model saludable, respectuós amb el medi ambient i apostant per l'ús d'energies netes. Totes aquestes línies d'actuació es despleguen en 80 mesures concretes que ja hem començat a implementar. Encara queda molt de camí per fer, tanmateix estem segurs de què entre tots i totes ho anem a fer possible.
dimecres, de novembre 01, 2017

UN PRESSUPOST PER A LA CIUTAT

Potser aquesta siga la primera foto fixa que s'ha produït en la nova filosofia pressupostària d'aquest ajuntament des del canvi de 2015. Creix raonablement i distributivament la despesa corrent en un 4,7% (millorant subministraments i serveis a la ciutat com és el nou servei de l'aparcament de la Bassa...). Incrementa en un 9% el capítol de personal amb l'objecte de consolidar ocupació mitjançant l'oferta d'ocupació pública recentment aprovada i la creació de nous llocs de treball estables segons els principis d'igualtat, mèrit i capacitat. Per tant, injectem recursos econòmics a la ciutat i el seu entorn.

Disminueixen els recursos destinats a interessos bancaris en un 40,7%, així com els recursos destinats a amortitzacions de préstecs en un 15,1%. Sumant un total de 491.000€. Així que redueixen els recursos destinats a les entitats financeres i no plantegen retallades. Prioritzen l'empoderament ciutadà fent créixer els serveis socials amb intervencions en els diferents barris per garantir la cohesió. Impulsen polítiques actives en matèria d'educació (ciutat educadora), d'igualtat (Casa de les dones), cultura, programació Gran Teatre, salut, memòria socarrada... Impulsen la promoció econòmica de la ciutat incrementant la despesa corrent i la capacitat d'inversió en 3 milions d'euros. Un pressupost que ens permet actuar com a motor econòmic complint amb els terminis de pagament (30 dies) tan importants entre la xicoteta i mitjana empresa. S'atorguen línies de subvenció per promoure l'activitat econòmica (Estratègia carrers del mercat), informació, formació, mercats, fires... I aposten per la transformació del paisatge urbà posant en el centre de la ciutat a les persones i sobretot als xiquets i les xiquetes. Fan créixer la ciutat cap endins, aposten per una mobilitat segura i sostenible i fan de Xàtiva una ciutat lliure d'agressions sexistes. I sense obviar l'element que més ens identifica en aquest pressupost; la participació ciutadana. De fet, possibiliten consultes ciutadanes, consells sectorials i el procés de pressupost participatiu DecideiXàtiva dotat amb 275.000€.

En definitiva, 25 milions d'euros per a la cohesió social, per al foment de l'activitat econòmica local, per a l'empoderament ciutadà i per a la transformació de Xàtiva. Estem fent-ho.

dimarts, d’octubre 03, 2017

DIÀLEG


El que estem vivint aquests dies no deixa de ser la conseqüència d’un procés històric vigent des de fa 500 anys i amb una especificitat incomparable amb la resta dels estats europeus. Aquest procés compta amb puntes i valls determinades per un conflicte mai resolt. Èpoques de baixa tensió s’han vist interrompudes pel foc de Felip V en el segle XVIII, pels canons del general Espartero en 1842 i pels bombardeigs del general Franco durant la guerra civil. Ara el conflicte torna a estar present.

Des de 2010 s’ha induït un ascens del sobiranisme català per part del Partit Popular fonamentat en la destrucció de l’Estatut. En aquest sentit, els governs del PP han actuat a cop de decret a cada consell de ministres per buidar les competències de la Generalitat de Catalunya i produint una erosió democràtica en el conjunt de les institucions estatals. En els darrers dies hem vist com el BOE buidava l’autogovern financer de la Generalitat, arrabassava l’autonomia intentant posar el control dels Mossos d’Esquadra baix el comandament del cos de la Guàrdia Civil. I també hem vist com retorcien fins a límits inaudits l’article 155 de suspensió de l’autonomia.

No obstant això, cal advertir que també hem vist trepitjar els drets del conjunt del poble català en el propi Parlament de Catalunya. La Llei de Referèndum d’Autodeterminació és poc garantista i en aquests moments també és poc creïble. De fet, la dimissió d’un òrgan transcendental per assegurar unes mínimes garanties en la consulta com és la Sindicatura Electoral implica un greu punt feble per a la convocatòria. L’arbitrarietat del govern català junt amb els poders repressors de l’Estat fan impossible un referèndum amb garanties. Per tant, l’1-0 amb tota probabilitat acabe sent un gest de protesta immers en un clima d’alta tensió.

En canvi, entenem que la clau rau en el temps que s'obri després del 2-0. Aquest, sens dubte, és un temps d’una complexitat i d’un fort impacte emocional en gran part del poble de Catalunya i de la resta de l’Estat. El cas català està posant a prova moltes coses, sobretot l’autenticitat de les conviccions democràtiques de gran part dels partits polítics immersos en aquest conflicte, així com del conjunt de les institucions de l’actual sistema. Ara és el moment de parar les màquines d’aquest imminent xoc de trens i reinvidiar el diàleg i la política mitjançant l’inici d’un procés constituent que tinga com a punt de partida entre altres la redefinició de l'estructura territorial per aconseguir la millor de les solucions possibles.

dilluns, d’agost 21, 2017

FIRA


Xàtiva s'està movent. Un moviment que intenta trencar tímidament amb l'immobilisme que ens ha fixat estàticament, durant dècades, sobre el tauler que representa el territori valencià. Tot allò que ens envoltava avançava i guanyava atractius gràcies a l'empenta d'unes sinergies que a casa nostra eren testimonials i ens ancoraven cada cop més. Aquest canvi de dinàmica no és fàcil, però ja hi és. De fet, en aquests moments el canvi no respon a un moviment harmònic que afecte a tots els àmbits socials, econòmics i polítics de la ciutat. Tanmateix el punt d'inflexió s'ha produït i necessàriament hem de fer tot el possible perquè siga imparable.

Un bon exemple ha estat aquesta Fira on els canvis estructurals, ampliació d'espais i introducció de nous conceptes han aconseguit millorar considerablement la proposta que fèiem a les persones que ens visitaven. No obstant això, s'ha demostrat que els canvis continuen sent objecte de fortes resistències. Ara bé, d'aquest procés hem d'aprendre a observar i analitzar les transformacions realitzades per consolidar allò que ha funcionat i revisar tot allò que s'haja de revisar. I sobretot cal continuar treballant per encertar a l'hora d'aconseguir allò que realment ens faça diferents respecte a la resta. Diferents de l'hora de proposar la Fira d'agost, diferents de l'hora de construir la ciutat dels nostres fills i filles.

diumenge, d’octubre 04, 2015

UN PUNT DE PARTIDA

Si a setembre desperta el camp i comença l'arbrat a moure, a l'octubre es consolida l'empenta d'aquelles energies que amb el temps acabaran donant el fruit desitjat. Els valencians i les valencianes celebrem el 9 d'octubre com a diada del nostre país, un territori que després d'una llarga letargia sembla que comença a renàixer amb la força de l'esperança dipositada per molta gent. A Xàtiva el desig és clar i l'ànim de treball per promoure el canvi és evident. 
Cases d'Escrivà. Barxeta.
Tanmateix, les alegries, els esforços i els impulsos inicials necessiten una forta organització i planificació. Com a societat el repte que se'ns planteja és grandíssim i clar: crear un relat que pose les llavors d'una ciutat compromesa amb la transformació social i econòmica. Per això des del govern cal anar més enllà, perquè la societat civil legítimament ho està demanant tot, i de tot han de formar part també. Des de la necessitat d'impulsar econòmicament la ciutat, fins a assegurar els drets que atorguen dignitat i felicitat a les persones. És cert que ja comencen a aparéixer els primers ullals d'aquesta nova realitat que cada matí guanya nous espais. Els refugiats són benvinguts, les avingudes ja són per a la gent, el teatre desperta, la igualtat és sinònim de rebel·lia i participació, els plenaris s'han obert al suggeriment ciutadà, el comerç ix amb força al carrer, el valencià guanya pols, l'ensenyament públic s'amplia, els llauradors són escoltats i ja comencem a repensar l'economia per millorar la qualitat de vida de la gent i no per omplir les butxaques d'uns pocs. 
El canvi és patent i l'impuls és clar. No obstant això, la consolidació és tan necessària com els primers rebrots que apareixen amb el tancament de l'estiu. Continuem amb el repte i ho fem d'acord amb les ensenyances de la gent de l'horta; treballar la terra amb silenci i constància.

Miquel Lorente
Portaveu municipal d'EU Xàtiva

dilluns, de setembre 07, 2015

SETEMBRE PER XÀTIVA

La ciutat en aquests dies de setembre recupera la seua activitat i progressivament assumeix el repte d’enfrontar-se amb coratge a un nou cicle ple d’esperances i il·lusions. Quan el dia encara és fosc els llauradors lamenten l’última pedregada que ha afectat els seus cultius, en canvi ja pensen sembrar per tornar a fer produir la terra. El mercat de l’engròs accelera el seu ritme nocturn de vendes, perquè a poc a poc les tendes de la ciutat recuperen la normalitat diària. En el mercat municipal al detall continua l’esforç i l’impuls d’una programació d’activitats i millores per enfortir aquest espai d’encontre i consum de productes. Cada dimarts i divendres es prepara amb més venedors i venedores el mercat setmanal que acompanya el nucli antic de la ciutat. Mentrestant en els centres sanitaris continua l’empeny per donar el millor servei. En l’Hospital Lluís Alcanyís es combinen les visites als malalts, amb l’alegria pels nouvinguts.
En l’oficina del SERVEF a migida s’expliquen les dades de l’atur estival, però tot i això sorgeix l’esperança dipositada per una jove que s’acaba d’enregistrar i somnia en aconseguir el seu primer lloc de treball. A l’hora molts joves s’organitzen el curs universitari, d’altres des de ben lluny desitgen fer les maletes per tornar del seu exili laboral. En l’ajuntament continuen les queixes entre veïns i veïnes, perquè indistintament de l’època de l’any hi ha alguns xativins que no tenen consciència clara de què conviure significa tenir respecte a la ciutat i a les persones que en ella viuen. Una parella s’estima i sol·licita data per celebrar el seu matrimoni. Amb intensitat els mestres treballen per l’èxit en el nou curs escolar i ho fan amb molta il·lusió, pel seu alumnat i perquè les últimes notícies són bones per a les seues escoles. Els mitjans de comunicació veuen com l’arribada de notícies a les seues redaccions creix.
A primera hora de la vesprada els comerciants obren les seues tendes amb normalitat i planifiquen les noves campanyes que vindran. En la porta de la residència un fill s’acomiada de sa mare. Les empreses calculen la seua producció i desitgen superar els entrebancs existents per consolidar i obrir nous mercats. Arriba la nit i comença l’assaig en les bandes de música i es programen els concerts, les peces i es treballen les emocions. El responsable de l’associació del barri convoca la primera reunió. Un jove llig les últimes pàgines del llibre en préstec que demà ha de tornar a la biblioteca, mentrestant en el seu carrer els treballadors encarregats de la recollida del fem comencen la seua nit de treball.
En aquests dies les hores de sol s’acurten però la ciutat recupera el seu pols, la seua il·lusió. Amb aquests dies de setembre arriba el moment de les complicitats, del desig,  de l’ajuda i de la companyia entre persones iguals i així treballar col·lectivament per fer possible que la felicitat i la prosperitat a Xàtiva sempre sia.

Xàtiva, 8 de setembre de 2015