divendres, de març 20, 2015

L'HERÈNCIA

En les últimes setmanes el Partit Popular ha posat en marxa, a cop de roda de premsa, el seu argumentari econòmic. Més enllà d’una proposta en ferm per la dinamització econòmica del municipi, aquest consisteix en una contraofensiva encaminada a suavitzar la imatge d’un ajuntament endeutat i intervingut per un Pla d’Ajust imposat pel Ministeri d’Hisenda. De fet, l’alcalde Rus i el seu regidor d’hisenda Vila, ambdós amb gràfica en mà i disposats a iniciar una operació d’estètica en la seua gestió econòmica, han intentat fer-nos creure el missatge de què “devem allò que altres ens deuen”. És a dir, volen fer valdre la idea que quan ens paguen, nosaltres podrem pagar tots els deutes pendents i al remat el problema quedarà resolt. Missatge senzill, clar i fals. Aquest missatge es fonamenta en xifres que no són certes.

Rus i Vila gràfica en mà
Ni l’ajuntament de Xàtiva deu 16,8 milions d’euros, ni l’ajuntament recaptarà 15,2 milions d’euros en rebuts i obligacions pendents segons ha afirmat l'alcalde públicament. Les dades del departament d’hisenda no es corresponen amb el missatge de l’equip de govern perquè reflecteixen una quantitat de 18 milions d’euros d’endeutament, tot i els dos anys que portem d’amortitzacions de préstecs a costa de pitjors serveis municipals, com ara menys llum i menys neteja en els nostres carrers. Una quantitat que encara no contempla els impagaments a proveïdors, els deutes generats per expropiacions de terrenys, el resultat econòmic dels plets en marxa pels sobrecostos en diferents obres… Tot un seguit d’assumptes que acabaran, amb tota seguretat, elevant l’actual xifra d’endeutament present. Pel que fa al segon pilar de l’argumentari de Rus i Vila també cau per la seua pròpia inconsistència. D’aquells 15,2 milions d’euros que pretenen recaptar de tributs impagats s’ha de dir que els mateixos serveis tècnics ja han declarat la insolvència de 4,5 milions d’euros per tancament d’empreses, concurs de creditors i altres circumstàncies que fan d’aquesta recaptació una missió impossible. Per tant, les xifres de Rus no quadren.

L’Ajuntament de Xàtiva sempre ha tingut deutes pendents per cobrar i per pagar, però mai aquesta ciutat havia tingut el deute financer que s’ha acumulat amb l’etapa de govern del Partit Popular. Segons l’última liquidació de pressupost aprovada en el plenari municipal l’endeutament de cada família de la ciutat, amb quatre membres, es situava en 3.040€. Un nivell d’endeutament que no es correspon amb una millora dels serveis municipals, de fet el consistori continua oferint una carta de serveis a la ciutadania molt restringida amb l’absència d’escoles infantils municipals de 0 a 3 anys, uns serveis socials molt millorables, inexistència d'una piscina coberta pública, silencis front possibles programacions culturals de qualitat i una gran feblesa en polítiques d’acompanyament per la igualtat de gènere i en favor dels joves. Mai s’havia gastat tant, per millorar tan poc la qualitat de vida de les persones que viuen i treballen en la ciutat.

En tot cas, la veritat acaba sempre imposant-se i ja ho està fent sobre un govern desubicat i en situació de naufragi. Alfonso Rus faria bé en entendre i explicar la seua gestió com una gran oportunitat perduda per al present i futur de Xàtiva. L’endeutament en el moment en què ell es va fer càrrec de l’alcaldia era de 3 milions d’euros i podria abandonar el càrrec amb un deute superior als 18 milions, després d'haver governat en un moment històric molt favorable. Des de l’oportunitat perduda ens han conduit a una situació d’adversitat en què s'haurà d'assumir la responsabilitat de gestionar el pes del deute i treballar amb molta força i il.lusió pel rellançament econòmic i social de la ciutat. Vaja per davant que aquesta no serà una tasca fàcil, per això serà imprescindible l'esforç col.lectiu, la sinceritat i la comprensió. Estem decidits i anem a fer-ho.