dimecres, de febrer 25, 2015

LA MUNICIPALITZACIÓ DE LA ZONA BLAVA


Qualsevol argumentació que negue la necessitat d’un servei d’Ordenació i Regulació d’Aparcaments a una ciutat comercial com a Xàtiva és ben discutible. De fet, qualsevol servei de zona blava ha de perseguir l’objectiu de promoure el moviment de vehicles en aquelles zones de major concentració de serveis (botigues, oficines, administracions, entitats bancàries,…) i evitar els estacionaments de llarga durada. Ara bé, aquest objectiu pot distorsionar-se en el moment que a un servei públic com aquest se li aplica la lògica empresarial encaminada a l’obtenció d’un benefici econòmic privat. 

Aquesta situació s’està donant clarament a Xàtiva on el servei de l’ORA, mitjançant concessió, es troba en mans d’una empresa privada. A hores d’ara aquest servei afecta 831 places d’aparcament en el nucli urbà, en alguns casos en zones justificades com poden ser les artèries comercials de l’avinguda Jaume I, República Argentina, Gregorio Molina i els carrers travessers. Tanmateix, a hores d’ara ens trobem que la zona blava arriba a carrers com Aben Hazam, Hort de l’Almúnia, Pare Claret, Acadèmic Maravall i Maulets considerats com a zones de baixa intensitat comercial. En aquest sentit, el dia 3 de juny de 2013 el grup municipal d’Esquerra Unida presentà una proposta en el plenari de l’ajuntament per fer valdre la clàusula del contracte que possibilita la reducció d’un 20% de places en zona blava, sense haver d’indemnitzar a l’empresa concessionària. El Partit Popular aplica la seua majoria absoluta per evitar que la iniciativa fóra aprovada.

L’actual contracte de l’ORA es va signar en l’any 2004 i té el seu final en el mes de març de 2015. En canvi, des del govern municipal no s’ha fet cap moviment per evitar la seua pròrroga anyal i així es podria reproduir fins a l’any 2030. Quina barbaritat! I volem que no ocórrega. Per això, presentem la nostra proposta orientada a municipalitzar el servei de l’ORA en novembre de 2015. A hores d’ara són molts els comerciants, particulars i associacions que veuen en la gestió dels parquímetres, anul·lació de denúncies, cobrament de multes i enganxament de la grua un clar objectiu recaptatori, i lògic tractant-se d’una empresa privada. Per aquesta raó, cal redefinir el servei des de la gestió pública per posar en el centre el dinamisme econòmic del conjunt de la ciutat. Apostem per una gestió pública, per la supressió de 166 places de l’ORA en zones de baixa intensitat comercial i per l’ampliació del servei amb les 198 places de pàrquing de l’avinguda Corts Valencianes. Per cert, places de pàrquing buides, de propietat municipal i sense cap ús en aquestos moments. A més, sense obviar que els 100.000€ que reben les arques municipals pel cànon aplicat a l’empresa es podrien transformar en un augment d’ingrés d’un 40%.

En qualsevol cas, prompte se’ns obrirà una finestra d’oportunitat per canviar les coses. Per centrar l’acció municipal en el benefici col·lectiu i per rellançar l’economia de la ciutat des de l’impuls del nostre ajuntament. Aquest és un bon exemple.