divendres, de gener 09, 2015

ABANDONAMENTS D'ANIMALS

Hui en la Comissió de Foment de l'Ajuntament de Xàtiva, hem instat a la delegació de Medi Ambient de l’Ajuntament de Xàtiva a una modificació en l’Ordenança Muncipal reguladora de Tinença i Protecció d’animals i a l’articulació de noves campanyes per posar en valor les obligacions que suposa tenir un animal de companyia. Aquesta iniciativa preten evitar, principalment, l’abandonament de gossos. Uns abandonaments que acaben amb episodis molt desagradables per als animals. De fet, ben colpidora va ser l'entrada que ens deixava el perfil de facebook de la Societat Protectora d'animals de Xàtiva. La mateixa Nit de Reis algun "personatge" lligava a la soca de l'arbre de l'entrada de les instal·lacions de SPAX, un gos que al sendemà va aparèixer ofegat al rodar la soca enmig de la nit. Aquest malaurat incident és un més dels tants que han patit pels abandonaments que fa certa gent en els redors d'aquelles instal·lacions, i en altres espais del terme municipal. Situacions que desborden a la pròpia associació, i que també acaben ocasionant perills de trànsit i seguretat. Per aquestes raons, hui hem portat a la Comissió aquests punts de debat. Esperem i desitgem que en el proper plenari siguen aprovats.

1.-Celebració d'una jornada, anual, de sensibilització sobre l'abandonament d'animals i la responsabilitat de tenir un animal de companyia.

2.-Modificar en el TÍTOL VII sobre infraccions i sancions l’article 40 on en l’apartat 3 és planteja com a infracció greu; l’abandonament d’un animal, no catalogat com a potencialment perillós, o no adoptar les mesures necessàries per a evitar la seua fugida o pèrduda. Per a que aquesta circumstància passe a ser tractada en l’Ordenança Municipal reguladora de Tinença i Protecció d’animals de l’Ajuntament de Xàtiva com a infracció molt greu d’acord amb allò establert a la Llei 4/1994, de 8 de juliol, sobre protecció d’animals de companyia.

3.-Modificar en el TÍTOL VII sobre infraccions i sancions l’apartat 1.c de l’article 41 on les infraccions molt greus són sancionades pecuniàriament amb multes d’entre 600,01€ fins a 1.000€, per a que s’apliquen les quanties que planteja la Llei 4/1994, de 8 de juliol, sobre protecció d’animals de companyia. Les quals en el cas de les infraccions molt greus van de 6.000€ a 18.000€.