dimarts, d’agost 14, 2012

MOROSITAT A L'AJUNTAMENT

De vegades ens trobem que els informes que busquen complir determinades lleis plantegen, explicitament, importants limitacions respecte al seguiment de la pròpia norma. Per tant, ens toca posar interrogants on haurien d'existir sentències d'autoritat. 

Trimestralment els ajuntaments han de donar compte del seu estat de morositat, segons la norma cap Ajuntament pot tardar més de 40 dies en pagar als seus proveïdors. A Xàtiva la mitjana es troba en 340 dies, és a dir 300 dies més d'allò que la Llei permet. Tanmateix, el més preocupant no és la tardança sinó el propi volum d'endeutament. Des de fa poques setmanes l'equip de Rus aprovà un prèstec de 10'4 milions d'euros, per fer front a totes les factures que per manca de liquiditat no podien ser pagades. Ja estem en 27'1 milions d'euros de deute a llarg termini. Allò més lògic hagués estat tancar amb el prèstec tots els deutes existents, de fet eixa va ser la paraula de Rus "el proper plenari vos portaré un informe sense cap factura pendent". No obstant, l'esmentat informe ja ha arribat i se'ns presenten 3 milions d'euros més en factures pendents de pagament i 1 milió d'euros en factures pendents de reconèixer. 

El despropòsit no para, les factures continuen eixint dels calaixos d'un Ajuntament que tancava tots els anys els pressupostos en superàvit, tot i que en el darrer informe ens hem trobat amb moltes factures que daten des de l'any 2002 fins ara. La cosa no pinta gens bé, les factures poc a poc s'estan encarregant de posar en el seu lloc una gestió econòmica sense cap ni peus. Manca de liquiditat, tensions de caixa i contenció extrema. Aquesta serà la narració del nostre Ajuntament durant molt de temps. Mentrestant tant de balafiament ni ha creat fluxes econòmics en la ciutat, ni tampoc ha millorat la qualitat de vida en la ciutat.