dimecres, d’abril 07, 2010

144

Aquestes Pasques he aprofitat per viure Xàtiva i fer-ho en tots els seus sentits. Amics, família, companys...tanmateix després d'aquests dies de descans, un tant cansats, recorde una xifra; 144. Aquesta xifra és el nombre de famílies, oficiosament declarades, que a Xàtiva tenen fortes dificultats per poder posar en taula un plat de calent. I si en ocasions ho poden fer, menjar de calent volia dir, és gràcies a una colla de persones anònimes que amb el seu altruisme i la seua voluntat ofereixen aliments, medicament, roba i humanitat.

Sí. Tot açò passa en la Xàtiva del centenari dels Borja.