diumenge, de gener 12, 2014

SERÀ PER DINERS…


Amb eixa expressió l’alcalde Rus ha justificat durant anys el balafiament dels diners més sagrats que hi han, els diners públics, els quals s’haurien d’haver gestionat amb la máxima responsabilitat i rigor. El passat divendres a la sala de plenaris de l’Ajuntament de Xàtiva es convocava un dels debats més importants de l’any, el debat del pressupost municipal. El pressupost és la manera amb la qual una institució pública preveu els ingressos i despeses que tindrà al llarg d’un exercici.  Segons la llei l’elaboració del pressupost i el seu debat ha de ser dirigit per l’alcalde davant del ple. Tanmateix Rus es negà a defendre els seus propis comptes passant el punt a votació sense cap explicació. Més enllà de les formes que dennoten símptomes d’esgotament per part de l’equip de govern, caldria parlar també del fons de l’assumpte. Xàtiva es troba fortament endeutada per la gestió tant municipal com autonòmica realitzada pel Partit Popular i per tant, qualsevol decisió econòmica del consistori ve determinada pel deute de 27 milions d’euros que, per ara,  comptabilitza la intervenció municipal. Un deute que pesa i pesarà en cada pressupost de la nostra ciutat, almenys fins l’any 2022. De fet, en l’actual exercici s’encaminaran 4 milions d’euros per pagar interés i amortització de capital, a més de tots els deutes acumulats per la revisió dels preus del CCX i de la Ciutat de l’Esport, així com les indemnitzacions per les expropiacions de terrenys. Una autèntica barbaritat que ha portat a l’alcalde Rus a retallar en la neteja, en el servei d’aigües potables i clavegueram, en manteniment d’escoles, cultura, sanitat, en promoció del comerç... Ben lluny queda aquell Ajuntament que comptava amb 41 milions d’euros de pressupost municipal on balafiaven sense sentit, gastaven sense consignació pressupostària i perdien una envejable oportunitat per posar ordre i redefinir el model productiu de la ciutat. Qui no recorda aquell alcalde que quasi sempre acabava els seus anuncis amb un lapidari “Serà per diners…” Si s’hagueren fet les coses com toca, s’hagueren evitat moltes de les conseqüències que ens han portat a tenir un nivell d’atur per damunt de la mitjana estatal, amb els drames personals que això comporta. I no tindríem unes mancances tan evidents en serveis socials i en recursos econòmics per crear nous fluxes econòmics en la ciutat.

El present i futur dels comptes municipals no van a ser fàcils. Com a ciutadans i ciutadanes se’ns planteja un important i apassionant repte; rellançar la ciutat després d’anys plens de despropòsits particulars i estructurals. Un repte que volem afrontar des de la responsabilitat i la renovació. Per això, cal aplicar nous mètodes i dirigir l’acció cap als dos eixos que hauran de marcar la fulla de ruta pressupostària donat l’actual context; la promoció econòmica i l’emergència social ben lluny de l’actual mètode pressupostari que no té més prioritat que la pressió del deute i  la caiguda d’ingressos, ni més interés que acumular retallades en despeses esencials, cometent-se greus errades en la dinamització de l’economia local. Front això, caldrà apostar per un nou model de govern que junt a la participació dels diferents agents de la ciutat determine els objectius concrets de l’acció municipal, els programes que faran possibles eixos objectius i la pertinent dotació pressupostària.  Aquesta nova dinàmica pressupostària s’haurà d’acompanyar d’una renegociació del deute il·legítim de l’Ajuntament amb les entitats financeres xifrat en 3’6 milions d’euros. I no ens oblidem d’una nova política fiscal que faça pagar més al 5% de la població que més propietats té i als que més contaminen. Tot això, junt a l’obtenció d’un punt d’equilibri fiscal per a la gran majoria, què durant l’etapa Rus ha vist com la seua contribució augmentava fins a un 190%, ha de configurar un nou escenari per als comptes municipals on retorne finalment la manera de fer política que soluciona problemes i no els crea. 

Miquel Lorente
Portaveu del GM Esquerra Unida Xàtiva
Article publicat al setmanari l'Informador (11/01/2014)