dimecres, de juny 05, 2013

PERQUÈ EL CARRER ÉS DE TOTS


Fer de Xàtiva una ciutat amb futur, exigeix, entre altres coses, la visió per saber fer coincidir  les legítimes aspiracions econòmiques i comercials amb el respecte al patrimoni i a la convivència ciutadana. Aquest és un dels principals reptes dels qui exerceixen de forma responsable la seua obligació de treballar per la ciutat, encara que siga des de l’oposició. En aquest sentit, les dones i homes d’Esquerra Unida perseguim sempre la defensa de l'interès col·lectiu, cercant l'equilibri a voltes complicat, entre els interessos particulars i les necessitats de la ciutadania.

Ahir s’aprovava l’ordenança reguladora de l’ocupació de la via pública mitjançant taules, cadires i elements auxiliars. Regulació que hem promogut activament,  des de la premissa de que en les nostres places i carrers ha de prevaldre l´ús públic, el trànsit pacífic de la ciutadania i el servei municipal. 

De fet,  des de l’aprovació de la Llei antitabac,  la nostra ciutat, com moltes més, ha vist com l’hostaleria s’ha vist forçada a propiciar nous espais de servei. En alguns casos, això ha provocat la privatització il·legítima de l’espai públic, la retirada de mobiliari urbà i fins i tot ocupacions excessives que han arribat a dificultar el trànsit de la ciutadania. A més, no cal oblidar l’impacte visual provocat pels vetlladors instal·lats dintre del nucli històric d’una ciutat que s’ha d’implicar al màxim perquè aquest acabe sent un dels motors del seu rellançament econòmic. Sense obviar, evidentment, la distorsió que ha provocat la manca de regulació en l’ocupació d’espais hostalers entre els propis membres del sector.

Tanmateix, l’equip de govern, no s’havia atrevit a regular aquest nou escenari. No obstant això, vàrem considerar necessària la proposta i posterior aprovació d’aquesta ordenança, encara que en tot moment hem sigut conscients de l’esforç que anava a implicar la seua explicació entre els agents implicats. 

Els beneficis de la nova regulació són clars i evidents: garanteix una zona lliure de pas per als vianants d’1,20 metres en qualsevol vorera de Xàtiva, allibera les línies de façana perquè aquestes siguen la guia per a persones amb mobilitat reduïda, regula públicament el nombre de taules i cadires corresponents a cada establiment, així com harmonitza el nostre nucli històric evitant la instal·lació de vetlladors que suposen una barrera visual i que incrementen la percepció de privatització d’un espai que ens pertany a tots.

Estem plenament convençuts de que eixe és el camí, per a fer una política municipal coherent  i amb projecció de futur. Per això, continuarem treballant perquè s’obriga un nou entorn urbà  ordenat i respectuós amb tot el conjunt de la ciutadania, amb el nostre patrimoni i amb l’hostaleria de la ciutat perquè així puga continuar desenvolupant-se i projectant-se dintre del marc d’una ciutat plena d’encants com la nostra.

Publicat en el Levante EMV La Costera-La Canal-La Vall d'Albaida. 04-06-2013