dimecres, de gener 30, 2013

ELS MINI JOBS DE RUSEl mini job és una modalitat de contracte laboral importat d’Alemanya amb el patrocini de la patronal CEOE i que ara l’alcalde Alfonso Rus preten implementar en l’Ajuntament de Xàtiva, mitjançant 300 contractes de 20 hores setmanals a canvi de remuneracions de 454,18 euros, inclòs el prorrateig de les pagues extraordinàries, durant quatre mesos. Amb aquesta decisió el propi Ajuntament de Xàtiva introdueix el parany de la precarització laboral en l’economia local, de fet amb la promoció dels mini jobs sols acabaran guanyant aquells empresaris que ara tindran l’oportunitat de normalitzar de cara a l’opinió pública un tipus de contracte amb una major plusvàlua (reducció de costos) i que destrueix l’ocupació regular i augmenta els índexs d’empobriment segons assenyalen múltiples experts i el propi Institut d’Estudis per al Mercat Laboral. 

A més a més, no podem oblidar que les administracions han de ser exemplars a l’hora d’assegurar uns treballs dignes i allunyar-se de contractacions on els sous siguen de 5 euros l’hora i amb una extremada temporalitat. En aquest sentit, val a dir que la disminució salarial és una política de control sobre la classe obrera i PIMES. Les grans empreses i bancs, amb el vist-i-plau dels partits que defenen els seus interessos de classe, pretenen fomentar les polítiques de sotmetiment, ja que les seues riqueses depenen del nivell de bretxa social i de la mala distribució de la riquesa. Tenint en compte aquest fet, l’Ajuntament ha d’expressar el seu total desacord amb la introducció d’un model de flexibilitat laboral (minijob), que l’únic que suposa és més precarietat laboral i un retorn al segle XIX en matèria de drets laborals, com bé demostren les dades empíriques del model laboral alemany.

Foto: PortaldeXàtiva