dijous, de desembre 29, 2011

INTERVENCIÓ PLENARIA PRESSUPOSTOSEls pressupost municipal és una de les ferramentes més importants de l’acció política d’un Ajuntament, i per això nosaltres volíem un pressupost fonamentat en la participació dels ciutadanans/nes, un pressupost social i compromés amb el medi ambient. Tanmateix, avui se’ns presenta més del mateix i tard, sense tenir present el Decret 500/90 en virtut del qual es planteja l’aprovació incial dels pressupostos el 15 d’octubre.

Si partim del principi de voler posar la política al servei comú i des del compromís de gestionar els recursos públics amb criteris d’equitat, transparència i justícia social. Amb aquest pressupost, des del Grup Municipal d’EU, pensem que tornen a perdre una nova oportunitat.

Nosaltres hem traslladat des de fa mesos la voluntat de que aquest pressupost no fos un més; sols un tràmit i un formalisme legal com se’ns presenta avui. Pensem que és urgent partir d’un pressupost ZERO I PARTICIPATIU. Contruint el pressupost en base a unes prioritats polítiques noves i concretes. Pensem que cal assumir que no podrem finançar una part important de les accions i dinàmiques de despesa de l’equip de govern, tenint en compte la disminució d’ingressos que està prevista. I ara és quan toca fer política en majúscules: escollir, prioritzar, decidir.

Si vostès hagueren optat per aquest camí ens hauríem trobat amb una proposta de pressupost diferent i també s’hagueren trobat amb les propostes del carrer, amb les propostes dels barris que donaven vida als punts de negociació que nosaltres els vàrem presentar.

EU s’hagués implicat a fons, hauríem donat la cara (tot i estar a l’oposició) per un pressupost valent i conseqüent amb polítiques socials i verdes, que vol dir fer polítiques a favor de la cohesió i de l’ocupació, i reduir absolutament tot el que es superflu i insostenible ambientalment.

Amb nosaltres podien haver arribat a certs acords, sense peatges ni costos de cap tipus, simplement pel plaer d’incidir i no fer retrocessos en el benestar dels ciutadans i de les ciutadanes de Xàtiva. I també ho hauríem fet perquè la nostra obligació i responsabilitat es defensar els serveis públics i l’estat de benestar.

Les nostres conclusions sobre el pressupost que els presentem seguidament, com és obvi, no se sostenen tant sols amb les dades del pressupost que presenten, donat que en aquest ens mostren dades insuficients per treure conclusions i vostès ho saben.

En tot cas, els ho direm. No ens agrada l’absència en el capítol d’ingressos d’una tarifació social, donat que el pes de l’increment dels impostos municipals serà lineal, amb el que té de manca d’equitat i de justícia redistributiva.

No ens agrada que els pressupostos ens indiquen la manca d’atenció a l’hora d’aplicar les ordenances medi ambientals, en quant que sols es consideren 400€ d’ingressos per denúncies ambientals en la partida d’ingressos. És a dir, es manté com una partida testimonial i llunyana a la fiscalitat verda que nosaltres proposem. Qui més contamine, que més pague.

Per altra banda, no ens oblidem de la Generalitat Valenciana, governada pel PP, i com novament ens falla quan no compleix amb l’Estatut d’Autonomia reformat i continua sense dotar de diners al Fons de Cooperació Municipal, aquest fons hagués permès diners i finançament per a les inversions a Xàtiva.

En canvi, l’Ajuntament de Xàtiva per poder fer inversions haurà de fer valdre un prèstec d’1.312.618,45€ en un context d’augment d’interessos bancaris i per ende un augment de l’endeutament de l’Ajuntament. Aquest any pagarem 150.000€ més en interessos respecte l’any passat. En total pagarem 629.000€ en concepte d’interès bancari. És a dir, l’Ajuntament pagarà fins a tres vegades més en concepte d’interessos bancaris, que a les persones que treballen en l’Ajuntament en matèria de serveis socials. Tota una declaració d’intencions!

No podem estar d’acord tampoc en l’apartat destinat a cooperació i desenvolupament dels països pobres. Xàtiva no pot comptar amb una aportació zero al Fons Valencià per la Solidaritat. No podem estar al marge de l’ajuda al Tercer Món fent cas omís al 0’7% pressupostari que estableix la Llei valenciana de cooperació o els organismes internacionals.

En tot cas, hi ha un pilar que es consubstancial en tot acte o relació que és “la confiança”. Un pressupost sempre és en el fons “un acte de confiança”. I per què? Doncs perquè una vegada aprovat el pressupost, la gestió del mateix es difícil de controlar, d’avaluar i garantir-ne el seu seguiment des de l’oposició. Per tant, ha d’haver una gran confiança en que les línies polítiques es complisquen.

I vostès en aquest sentit també han fallat i ho demostren periòdicament quan porten a aquesta sala reconeixements extrajudicials de crèdit que durant l’any passat van superar el milió d’euros o quan reivindiquen prèstecs també superiors al milió d’euros per pagar factures. Algunes d’elles no registrades i fins i tot amb dates de facturació d’escàndol com ara l’any 2003, 2005, 2006, 2007...

Supose que ens entendran quan parlem d’absència de confiança, com també esperem que tinguen present que el pressupost que vostès ens presenten aquest matí els podria durar sols setmanes si realment feren front a tots els pagaments pendents.

Al marge de tot açò, des d’EU trobem a faltar iniciatives amb perspectives de futur, propostes que facen caminar a la ciutat per un nou model econòmic ben allunyat del model Rus. Tan desproporcionat, gris, ineficaç com la coberta de la plaça de bous de la ciutat. Per cert, concepte sense cap ingrés a la vista, bona manera d’amortitzar els 10 milions d’euros invertits!


Tanmateix, des d’EU ens hem volgut mullar, i per això vàrem fer arribar al govern el nostre posicionament i les nostres propostes. Ja que al nostre parer, no és suficient dir què és allò que no compartim, sinó que també cal dir com ho faríem. Com ho faríem?

· Pressupost en base real ZERO.
· Analitzant programa a programa , projecte a projecte i prioritzant.
· Revisant els contractes externs (tots) i renegociar condicions.
· Rentabilitzant i reforçant les funcions de la plantilla de treballadors i treballadores per tal de retornar la gestió a l’Ajuntament de serveis que es prestaven de manera externa i desproporcionada.
· Revisar tots els consums i la despesa interna de l’Ajuntament.
· Implementar els pressupostos de gènere. Destinant el 5% del pressupost a polítiques transversals d’igualtat de gènere.
· Fer de la inversió una oportunitat per a crear ocupació social, verda i transparent.


I finalment, ni podem, ni volem oblidar una proposta que pensem vital, d’emergència i al 100% viable. Una proposta que pretén posar-li fil a l’agulla a les polítiques de Drets Socials.

Les partides de Presidència, Fira i festes ascendeixen conjuntament a 995.000€, dels quals sols necessitaríem 248.000€ per dur endavant una política social d'acord amb les circumstàncies actuals. Sols caldria retallar un 24,92% dels dos conceptes anteriors. Estem parlant de:
Elaboració Pla per al Desenvolupament Local 36.000€
Reforç del servei d'informació i orientació del Departament de Benestar Social 25.000€
Ajudes d'emergència social 72.000€
Renda mínima garantitzada 90.000€ (100 famílies-300€-3 mesos)
Fons Valencià 25.000€

Per l’absència d’aquesta proposta en els pressupostos junt a la resta de qüestions exposades el nostre grup no recolzarà el pressupost municipal de l’exercici 2012.

Grup Municipal Esquerra Unida del País Valencià
Xàtiva, 28 de desembre de 2012